Image Town

Pruksa Real Estate aims at developing housing in response to the demand of those who desire to have their own houses, and has created outstanding performance results that are obvious to the public. This has led the Company to be bestowed a number of Honorary Awards for Achievement as follows:

Year 2022

BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

รางวัล FINALIST ของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา REAL ESTATE & PROPERTY DEVELOPMENT จากงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Award 2022 ครั้งที่ 10 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ ข้อมูลโซเชียล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยม และใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการขับเคลื่อนองค์กรผ่านสื่อดิจิทัล โดยเข้าถึงและโดนใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022

จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท อาทิ ตัวเลขรายได้ อัตราการเติบโต ผลกำไร และมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดกรองสุดยอดองค์กรของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

PRODUCT IINOVATION AWARDS 2022

กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวของพฤกษา คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2565 จากความโดดเด่นของแนวคิดนวัตกรรม “ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” ที่ทำให้การดีไซน์บ้านสามารถตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ได้รอบด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

BCI ASIA TOP 10 DEVELOPERS AWARDS 2022

เป็นรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี โดยพิจารณาจากแนวคิด การออกแบบ รวมถึงแนวคิดของการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน จัดโดย BCI ASIA ศูนย์รายงานข้อมูลธุรกิจก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2022 พฤกษาได้รับรางวัลทั้งทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม รวม 3 โครงการ

Thailand Top Company Awards 2019

ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม

Best Brand Performance on Social Media (Real Estate)

ในงาน “Thailand Zocial Awards 2019" ครั้งที่ 7 จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึงร้อยละ 47 และมีจำนวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

BCI Top 10 Developer Awards 2019

จาก BCI ASIA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

 • โครงการพลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์
 • โครงการแชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ
 • โครงการเดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์

2018 Best Selling Project

ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • โครงการ “พลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1” โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง และยอดขาย

โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

จากกระทรวงพลังงาน

 • โครงการ The Tree สุขุมวิท 71 - เอกมัย
 • โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B
 • โครงการ The Tree ลาดพร้าว 15

Property Guru Thailand Property Awards 2019

 • โครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร” ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Mid End Condo Development” (มีความโดดเด่นในด้านทำเล ดีไซน์ พื้นที่ใช้สอย ความคุ้มค่า วัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับรวมถึง มีนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย) และ Highly Commended : Best Mid End Condo Interior Design (การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และความคุ้มค่าของโครงการ

Drive Award 2019 สาขา Property & Construction

จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า

อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว (Green Culture)” เป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยบริษัทฯ มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ, เทคโนโลยี Pruksa Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

CAC Change Agent Award

จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC เพื่อประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain นับเป็นภาพสะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Brand of the Year 2019 จากเวทีระดับโลก “World Branding Awards”

ในฐานะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่ การประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation) การวิจัยตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research) และการโหวตออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online) ซึ่งบริษัทฯ เป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยแบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ASA Real Estate Awards 2019

 • โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

รางวัล BCI Top 10 Developer Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

 • โครงการแชปเตอร์วัน บางโพ
 • โครงการพลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น

“International Arch of Europe Convention Award (IAE Award) ประเภท Diamond (สูงสุด)”

เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่ทุ่มเทและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อความเป็นเลิศ จัดโดยสถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ
ส่งเสริมและมุ่งเน้นด้านคุณภาพ โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

รางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับ “ดีมาก” จากกระทรวงพลังงาน

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ “โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง”
รับรางวัลนี้ จากเวที The Building Plan's Energy Conservation Awards จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดย “โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง” มีการใช้พลังงานโดยรวมลดลงกว่า 53% ออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน

ใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานโครงการ Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) สาขาคอนโดมิเนียมแบบสูงประเภทคุ้มค่ายอดเยี่ยม

 • โครงการพลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ
โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015

ใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 (สำหรับการก่อสร้างแนวสูง) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการรับรองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐาน BS OHSAS 18001 Version 2007

รางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2018

 • โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ สาทร รับรางวัลประเภท Best Luxury Condo Development
 • โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง รับรางวัล Best Affordable Condo Development

รางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ ในงาน Asia Pacific Property Award 2018-2019

 • โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ - ประดิพัทธ์ ได้รับรางวัล Residential High -Rise Development Thailand ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ในงาน International Property Awards 2018-2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง ได้รับรางวัล Development Marketing Thailand และ Best Development Marketing

รางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลกในงาน International Property Awards 2018-2019
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 • โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” เป็น Regional Winner ในรางวัล Best Development Marketing Asia Pacific จากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมภายในและภายนอก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ

รางวัล Thailand Tatler สาขา Best Residential Award จากนิตยสาร Thailand Tatler

 • เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2561” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส

ซึ่งมีโครงการของพฤกษาได้รับรางวัลถึง 3 โครงการ
ได้แก่ บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ โครงการ 2, ภัสสร สรงประภา และ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าน่าซื้อทั้งในด้านของทำเลที่เดินทางสะดวก การออกแบบฟังก์ชั่นใช้สอยต่างๆ ภายในบ้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และการเลือกใช้วัสดุตกแต่งคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า

รางวัล MAT Award 2018 ประเภท Bronze Award หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate)จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

จากสุดยอดแคมเปญการตลาด “พฤกษา ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” ที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก Brand Purpose ที่ถ่ายทอดลงไปลึกถึงวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ในการใส่ใจส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

รางวัล DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable Homes

ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน จากสถาบันที่ดูแล เรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ จากการนำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และนำพลังงานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

รางวัล “Drive Award 2018” สาขา Finance

ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน จากสถาบันที่ดูแล เรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ จากการนำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และนำพลังงานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

รางวัล “Drive Award 2018” สาขา Finance

จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ 2017 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดและ ผลการดำเนินงานอันโดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Set Sustainability Awards 2017 (Rising Star)

From the Stock Exchange of Thailand

Thailand Sustainability Investment (THSI) 2017 for the second consecutive year

From the Stock Exchange of Thailand

NACC Integrity Awards 2017 (Recognition)

From the National Anti-Corruption Commission

Sustainability Report Award 2017 (Recognition) for the second consecutive year

by CSR Club, Thai Listed Companies Association, Securities and Exchange Commission, and Thaipat Institute

Certificate of Honored a philanthropic organization of the Ministry of Education

From the Ministry of Education

Certificate of Honour for Social Support 2017 for the employment of people with disabilities

From Thai Health Promotion Foundation and The Ministry of Labour

A membership certificate of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

From The CAC Council

Listed in the ESG100 Company 2017 for the second consecutive year

By Thaipat Institute

Corporate Governance of Thai Listed Companies 2017 attaining ‘Excellent’ levels of recognition

From Thai Institute of Directors Association

Received 100 full scores in the quality assessment of the annual general shareholder meeting (AGM)

From Thai Investors Association

Certified as a member of Corporate SDG Index of the Thaipat Institute

by Thaipat Institute

The Quality Persons of the Year Award on Property Development

was given to Mr. Piya Prayong, CEO - Pruksa Real Estate, an idol for adopting new innovation and technology in the business from the Foundation of Science and Technology Council of Thailand.

Plaque of Honour for ‘Social Support’

was given to Mr. Prasert Taedullayasatit, CEO - Pruksa Real Estate Premium by INTV Award 2017 for being a successful businessman in both public and private sectors who provides support to the society and economy. By INTV Award 2017

Asia’s Most Promising Brands 2017

From World Consulting & Research Corporation, a world-class brand management consultant

International Star for Quality Award 2017 (Platinum)

From Business Initiative Directions (B.I.D)

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 for the seven consecutive year

for Urbano Rajavithi, Chapter One Eco, and Plum Condo Ramkhamhaeng Station. From BCI Media Group

The Excellent Real Estate Developer Awards 2017

for The Privacy Ladprao-Sena, and Baan Pruksa Puchao-Samrong From the Agency for Real Estate Affairs

Best Energy Conservation Award for Housing Projects 2017 (Townhouse Prototype Category)

for The Connect From the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy

Smart Green Energy Award 2017

for Pruksa Precast Factory, Navanakorn From The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry

Pilot Organization on Safety Award (Provincial Level) (second consecutive year)

for Pruksa Precast Factory, Navanakorn From The Office of Labour Protection and Welfare, Pathum Thani Province

Certificate of Green Building (Platinum Level)

for Pruksa Plus House in The Plant Estique, Phatthanakan From German Sustainable Building Council (DGNB)

Certificate of Green Industry - Level 3 (Green System)

for Pruksa Precast Factory, Navanakorn and Pruksa Precast Factory, Lam Lukka From The Ministry of Industry

Certificate of the Carbon Footprint for Organization (CFO) 2017

for Pruksa Precast Factory, Navanakorn and Pruksa Precast Factory, Lam Lukka From Thailand Greenhouse Gas Management (Public Organization) - TGO

Innovation Management System CEN/TS 16555-1

From Management System Certification Institute (Thailand)

AFEO Honorary Member Award

Mr.Thongma Vijitpongpun was awarded with AFEO Honorary Member Award by ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) in the Philippines for his outstanding role as organizational leader with keen knowledge and engineering expertise to help develop and improve the overall society and country.

EIT-CSR Awards 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited received EIT-CSR Awards 2016 in outstanding performance category from The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT) for excellent corporate social responsibility and environmental performance which include building construction design and management to ensure the convenience and safety of users, organizational management and corporate governance for the benefits of general public and lastly public utility and the environment.

Sustainability Report Award 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited has been awarded with Sustainability Report Award 2016 fourth year in a row by CSR Club and Thai Listed Companies Association, with supports from the Securities and Exchange Commission Thailand and Thaipat Institute, for disclosing ESG information through sustainability report which makes it highly beneficial to investors.

Investors’ Choice Awards 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited has won Investors’ Choice Awards 2016 for hitting 100% score mark in quality assessment under the arrangement of General Shareholders’ Meeting category for the fourth consecutive year, reflecting the Company’s efforts in promoting information disclosure and equitable treatment among shareholders as part of listed company requirements and at the same time uplifting governance standard of Thailand’s capital market to become globally accepted.

Thailand Sustainability Investment 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited was nominated as one of “Thailand Sustainability Investment 2016” list to offer alternative choice for investors who are seeking listed companies with outstanding environmental, social and corporate governance (ESG) performance in order to make investments and at the same time promoting sustainability among listed companies by taking into account the shareholders both in terms of social and environmental aspects.

Certificate of ESG100 Company

Pruksa Real Estate Public Company Limited was presented with Certificate of ESG100 Company by Thaipat Institute after having been selected as one of ESG 100 Company 2016 among 621 listed companies due to its continuous outstanding environmental, social and governance (ESG) performance two years in a row.

International Quality Crown Award 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited is the only real estate company in Thailand that won “International Quality Crown Awards 2016 - Gold Category” from Business Initiative Directions (B.I.D.), a British organization wellrecognized for its promotion of quality and innovation among businesses located in London, England.

2016 Outstanding Real Estate Project Award

Pruksa Real Estate Public Company Limited received “2016 Outstanding Real Estate Project Award” from Agency for Real Estate Affairs (AREA). The award is to recognize the excellence of four projects developed by Pruksa Real Estate including Plum Condo Paholyothin 89, Condolette Midst Rama 9, Fuse Chan - Sathorn and Baan Pruksa 74/3 (Srinakarin - Theparak).

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited has won “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016” from BCI ASIA and FuturArc Magazine for the sixth consecutive year in recognition for outstanding and high quality real estate designs which included The Tree Rio Bang-Aor Station, The Tree Elegance Tiwanon and Plum Condo Extra Rama 2.

Thailand Top Company Awards 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited was presented with Thailand Top Company Awards 2016 in “Employee Of The Year Award” category by the University of Thai Chamber of Commerce and Business+ Magazine in recognition for excellent group performance and outstanding performance in terms of staff welfare, staff trainings, recognizing staff importance and career progression.

Occupational Safety and Health Award (Provincial Level)

Pruksa Precast Navanakorn was awarded with “Occupational Safety and Health Award (Provincial Level)” from Occupational Safety and Health Division, Department of Labor Protection and Welfare.

Collective Action Against Corruption (CAC)

Pruksa Real Estate Public Company Limited is 1 of 39 members of Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC), marking clear stance and concrete actions against corruptions by running its business operations based on transparency and good governance principle.

Excellent Business Certificate

Pruksa Precast Navanakorn Plant and Pruksa Precast Lam Luk Ka Plant both received “Excellent Business” Certificate from the Governor of Pathum Thani Province in recognition for its compliance with drugs prevention and treatment at workplace standard.

Thailand Kaizen Award 2016

Pruksa Real Estate Public Company Limited received Golden Award for its I-Inspection Software and Silver Award for its Clamp for Precast Wall from Technology Promotion Association (Thailand - Japan) at the Thailand Kaizen Award 2016.

BEST HERO FACTOR

Pruksa Real Estate Public Company Limited has been rated as “BEST HERO FACTOR” according to Thailand’s Most Admired Company 2016 by Monograph Magazine for outstanding CSR performance by representing the highest score in real estate category.

Editor’s Choice Awards 2016

Plum Condo Chaengwattana Station by Pruksa Real Estate Public Company Limited won Editor’s Choice Awards 2016 in “Best Condominium of the Year” Category according to real estate online media Think of Living in recognition for outstanding location, project design, facilities planning and cost-effectiveness.

The Energy Saving Housing Awards

Received 3 awards in the 2016 Energy Saving Housing Contest from Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE):

 1. Outstanding energy saving housing: The Best Energy Saving Home : Environment Aspect from “CV56 - Forest Type” from Delight @Scene (Watcharapol - Chatuchot) Project
 2. Outstanding energy saving housing: The Best Energy Saving Home from “DV56 The Arise Type” from Delight @Scene (Watcharapol - Chatuchot) Project
 3. Outstanding energy saving housing: The Best Energy Saving Home from “Plus House Type”

Outstanding CEO

The "Outstanding CEO Awards" in the property, construction, and contractor sector bestowed to Mr.Thongma Vijitpongpun, Chief Executive Officer of Pruksa Real Estate Public Company Limited was given by both Dr. Vorapol Socatiyanurak, Secretary-General, Securities and Exchange Commission and Mr.Paiboon Nalinthrangkurn, Investment Analysts Association (IAA) President. The award is judged on ability of management excellence, consistent presenting in-depth, relevant, quality, accurate, and complete information, applying business ethics and corporate governance, including expertise in real estate industry.

ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED

The award aims to praise listed companies for their commitment to constantly apply the principles of good corporate governance to conducting their business. Pruksa Real Estate Public Company Limited, which is one of Thai listed companies, was ranked the highest ASEAN CG Scorecard in TOP 50 ASEAN PLCs. The award is organized by the ASEAN CAPITAL MARKETS FORUM (ACMF) in Manila, the Philippines.

Thailand Property Awards 2015

Pruksa Real Estate Public Company Limited won three awards at Thailand Property Awards 2015. The Company garnered awards for Best Luxury Condo Development (Bangkok) for Ivy Ampio, Best Affordable Condo Development (Bangkok) for Chapter One: The Campus Kaset, and one Best of the Best award for Best Condo Development (Thailand), which went to Ivy Ampio. The awards organized by Ensign Media Company Limited apply a transparent and impartial selection, including independence.

Outstanding Investor Relations Awards 2015

Pruksa Real Estate Public Company Limited received "Outstanding Investor Relations Awards". The award is organized by the Stock Exchange of Thailand in corporation with Money & Banking magazine. The awards are given to listed companies that have outstanding performance in implementing an Investor Relations program.

Outstanding Company Performance Awards 2015

Pruksa Real Estate Public Company Limited won SET Awards 2015 in the category of "Outstanding Company Performance". The award is organized by the Stock Exchange of Thailand in corporation with Money & Banking magazine. The awards are presented to listed companies that have outstanding performance, apply good corporate governance, including compliance with rules and regulations of The Stock Exchange of Thailand, in terms of disclosure and quality of financial statements.

CEO Awards 2015

Mr. Thongma Vijitpongpun, Chief Executive Officer of Pruksa Real Estate Public Company Limited received SET Awards 2015 in the category of "CEO Awards". The award organized by the Stock Exchange of Thailand in corporation with Money & Banking magazine is presented to Chief Executive Officer who performs his leadership to achieve organizational success and ensures the integrity in the organizational management, including having vision and strategic capability, focusing on society and business as well as taking an interest in investor relations program.

Sustainability Report Award 2015

CSR Club and the Association of Thai Listed Companies, with support from the Securities Exchange Commission and Thaipat Institute, presented Sustainability Report Award 2015 in the "Recognition" category to Pruksa Real Estate Public Company Limited for its emphasis on writing sustainability report. The Company has won the award for the third year in a row.

Best Listed Public Company for Investor Relations Award 2014

The Stock Exchange of Thailand has given the Best Investor Relations Award of the Year to Pruksa Real Estate Public Company Limited. The Company is a listed company with outstanding activities on investor relations, prioritizing the participation of the entire organization in the "SET Awards 2014" ceremony, organized by the Stock Exchange of Thailand.

Outstanding Corporate Social Responsibility Award 2014

The Outstanding Award that the Stock Exchange of Thailand has given to Pruksa Real Estate Pcl., which is a listed company with outstanding business undertaking with social responsibility in the "SET Awards 2014" ceremony, organized by the Stock Exchange of Thailand.

Sustainability Report Award 2014

The outstanding award is bestowed to Pruksa Real Estates Pcl., which is the only real estate company to have received this award. It is a pride for the second consecutive year from the announcement of Sustainability Report Award 2014, organized by the CSR Club and the Association of Thai Listed Companies, with support from the Securities Exchange Commission.

CSR Recognition Award 2014

Award for the General Category that the Stock Exchange of Thailand bestowed to Pruksa Real Estates Pcl., by presenting the Honor for the Company to provide a good model to other registered companies, organizations, and the public, in proceeding for social responsibility of the Company. This is considered another success level of the Company to have received this award for the second consecutive year.

International Property Award 2014-2015

Pruksa Real Estates Pcl., won the best price award in "Marketing Development" from the "International Property Awards" held in Kuala Lumpur, Malaysia. The award was judged by an international committee and given to The Reserve Kasemsan project under the brand Stylish Residences. The project possesses an outstanding market plan and encompasses a complete cycle starting from the concept, project layout, project name, and various marketing media that reflect the essence of Precious Homes for Generations to Come as clearly and perfectly.

BCI Asia Top 10 Developers Award 2014

The awards were given by BCI Media Group to real estate developer companies and people in the design fields who have achieved outstanding designs and quality projects. Four of the Company's condominium projects that won the awards are Fuse Sense at Bangkhae, Plum Condo at Bangkhae, Fuse on Jan-Sathorn Road, and Condolette Myst on Asoke-Phra Rama 9. The award received was BCI Asia Top 10 Developers Awards for townhouse, single house, and condominium projects, for the fourth consecutive year. This serves as a proof of quality housing project from Pruksa Real Estates where development goes on.

Thailand Lean Award 2014

The Thailand Lean Award 2014 of the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) which bestow the Silver Award, was organized in honor of organizations that have achieved outstanding results in the management by lean model. Such management aims at minimizing the unutilized resources while supporting the organization to drive for quality improvement, cost reduction, the speed of product delivery, and services at a higher lever and in a systematic way, in particular, the production industry and the service. Pruksa Real Estates is the only real estate developer of Thailand who won this award.

Honorary Plate For Environmental Governance For The Year 2014

The Honorary Plate from the Ministry of Industry given to organizations which have successfully implemented the environmental governance under the project of swam management and implementation of environmental governance. The Company has participated in the said project and has received good assessment result based on the management of production process with environmental awareness in the production of ready-made for concrete.

2013 Best CEO Awards

The Stock Exchange of Thailand has bestowed the "2013 Best CEO Awards" to Mr. Thongma Vijitrphongphanth, the CEO. The Awards go to the Executive possessing best charisma who is capable of leading the organization to success, and who adheres to morale in managing the organization, including vision and strategic ability, and good attention to customer relationship activities.

2013 Best Company Performance Awards

The Stock Exchange of Thailand(SET) has bestowed the "2013 Best Company Performance Awards" to Pruksa Real Estate Public Company Limited. As a listed company in the Stock Exchange of Thailand, it accomplished the best performance in the group of companies with share value between Bt20bn to Bt50bn.

Outstanding Corporate Social Responsibility Awards

Pruksa Real Estate Public Company Limited was bestowed the "Outstanding Corporate Social Responsibility Awards" for business undertaking with respect to social responsibility from the SET AWARDS 2013, organized by the Stock Exchange of Thailand, for being a Listed company outstanding in undertaking business with continuous social responsibility.

2013 Sustainability Report Awards

The Association of Listed Companies bestowed the 2013 Sustainability Report Awards to Pruksa Real Estate Public Company Limited, which is an outstanding award, and the Company being the only one in the real estate business group to have received such award. This accounts for another benchmark of success pertaining to social responsibility of the Company.

2013 CSRI Recognition

Pruksa Real Estate Public Company Limited was bestowed the "2013 CSRI Recognition" under the general category for the Stock Exchange of Thailand as being a good model company for the determination to develop business undertaking with regards to social responsibility.

2013 ASQ Award

Pruksa Real Estate Public Company Limited is the first company of Thailand that participated in the networking meeting of experts on quality from the United States of America or ASQ World Conference on Quality and Improvement. The Company submitted 2 project outcome: Quality Improvement for Construction which received the "Silver-Level Award". The project was praised for creativity in problem solving. The second project was Valuable Design for Residential Product which was awarded the "Bronze-Level Award". This project was additional awarded the "Positive Impact on Society Project".

The above-mentioned successes resulted from the fact that the Company has been emphasizing on the continual improvement of construction quality control for the last 3 years. Furthermore, other performances can be physically proven from the continuously improved quality of houses, also in compliance with the Company's policy which emphasizes delivery of quality product and service for highest customer's satisfaction.

2013 BCI Asia Top 10 Developers Awards

Pruksa Real Estate Public Company Limited was bestowed the "2013 BCI Asia Top 10 Developers Awards" from BCI Asia as developer of housing project of quality with outstanding design. In 2013 there were altogether 13 projects of the Company being awarded: Pruksa Ville at 55 Ramindra-Inbound, The Connect at Chaengwattana, Pruksa Ville at 52/2 Rasada-Lakkongsee (Phuket), Pruksa Ville at 42 Therdtai-Kalaprapruk, Pruksa Ville at 48 Laksi-Donmuang, Pruksa Ville at 54 Rama V, The Connect Up 3, the Plant at Navamindra, the Plant Resort at RamaV - Karnjanaphisek, The Plant at Patanakarn, Plum Condo at Ladprao 101, and Condotel Dwell at Sukhumvit 26. The Company has been awarded the said prizes for 3 consecutive years.

2012 Top Ten Marketing Strategists Award

The News Network (FM 100.5 MHz) which is the No. 1 radio station, presented the Top Marketing Strategist program and bestowed the "2012 Top Ten Marketing Strategists Award" to Pruksa Real Estate Public Company Limited. This is to praise an organization that has the outstanding marketing concept and greatly succeeds. Pruksa Real Estate Public Company Limited was the only real estate developer that won the said award.

2013 Best Real Estate Developer Award

Pruksa Real Estate Public Company Limited was honored to be bestowed the "2013 Best Real Estate Developer Award" by the Office of the Consumer Protection Board. Three projects received the price: Pruksa Village Scenery Project at Rangsit Klong 2, Pruksa Ville Project at 31 Saimai, and Baan Pruksa Project at 52/1 Phaholyothin- Navanakorn.

Certificate of Common Class Honor

Pruksa Real Estate Public Company Limited received the Certificate of Common Class Honor from H.R.H. Princess Soamsavali in honor to the Company for good cooperation with the National Blood Service Center of the Thai Red Cross through blood donation activities for humanitarian reason in a long and continuing period of time, with 2013 being the 8th consecutive year.

Asian CSR Award 2012

Pruksa Prestigious awards

Asian CSR Awards 2012 is organized by Asian Institute of Management Corporate Responsibility Award (IACRA) to recognize the contribution that the company has made to the society, which should serve as an exemplary model of corporate governance. Pruksa is the only Thai company which received the prestigious award in 2012 by winning the Product Responsibility & Consumer Rights category because the company has placed significance on continually improving the quality of residential projects, respecting the consumers’ right and implementing clear social responsibility policies with the consistency in policy execution.

2012 BCI Asia Top 10 Developers Award

Pruksa Prestigious awards

Pruksa has won BCI Asia Awards for second year in a row. The company received BCI Asia Top 10 Developers Awards in 2012 because the company has applied outstanding design with state-of-the-art innovation to improve the quality of home building to meet the world-class standard.

2012 International Team Excellence Award Finalist

Pruksa Prestigious awards

Pruksa Real Estate Manufacturing (REM), an innovation to control the quality of house construction developed by Pruksa, received the 2012 International Team Excellence Award Finalist and Attendee Choice Award in the category of Organizational Impact from ASQ during the World Conference on Quality and Improvement at Anaheim, California, USA. The company has introduced REM technology in property development business and the innovation has earned the company the world-class award. The award marks another achievement of the company because Pruksa is the first and only property developer from Thailand which has participated in this international event.

2012 Outstanding Real Estate Project

Pruksa Prestigious awards

Pruksa received the "2012 Real Estate Project Awards" from Agency for Real Estate Affairs (AREA). The award is to recognize the excellence of 2 projects developed by Pruksa namely The Plant Pattanakarn 38 and Pruksa Ville 42 Terdthai.

2012 Rasadakornpipat Award

Pruksa Prestigious awards

Pruksa received the "2012 Rasadakornpipat Award" from Prime Minister Yingluck Shinawatra for cooperating with the government in paying taxes. The award is to honor Pruska for being a large corporate entity which has been honestly paying taxes at an average of 1 billion Baht per year.

Pruksa won 'Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2011 - South East Asia'

Pruksa Prestigious awards

Mr. Thongma Vijitpongpun, Pruksa Real Estate Pcl's Chairman of Executive Committee and Chief Executive Officer received such award. The award presentation is held consecutively every year. Companies with an outstanding CSR performance from 11 countries across the Southeast Asia were selected in 2011. Only 25 Thai companies could pass to the final round and Pruksa, the first Thai company, was selected to receive such award in the category of "Investment in People Award". Pruksa's selected project named "Yes, We Care", aiming to achieving sustainable growth, focuses on providing more attention to every group of stakeholders namely customers, employees, partners, communities and shareholders.

Pruksa won 'BCI Asia Top 10 Developers Awards 2011'

Pruksa Prestigious awards

Mr. Mayta Chanchamcharat, Pruksa Real Estate Pcl's Director and Senior Executive President, (left) received such award from Mr. Michael Wallin, General Manager of BCI Asia, at BCI Asia Awards 2011, jointly organized by BCI Asia Construction Information Co., Ltd. and FutureArc Journal.

Since 2005, the BCI Awards presentation has been held yearly in many Asia countries such as Indonesia, Singapore, the Philippines, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, and Thailand. First held in 2011, BCI Asia Top 10 Developers Awards 2011 was received by Pruksa.

Best Executive in Thailand" - ASIAMONEY

Thongma Vijitpongpun, Pruksa Real Estate Pcl.'s Chairman of Executive Committee and Chief Executive Officer received such award. The award is given to companies with exceptional performance and a strong financial position. Other criteria include management strategy, vision, investors relations management, management transparency, and good corporate governance. Securities analysts, investors, and fund managers in Thailand are polled on the given criteria.

Good Real Estate Company "OCPB's Starred Real Estate Project" from 2009-2010 from the Office of the Consumer Protection Board

This reward is given to Real estate developers who are moral and responsible to the society. Criteria include analysis of performance in the 5 past years, design and construction standards, and consumer satisfaction. This is the second time Pruksa received this award after the first time in 2007-2008.

"Best Under A Billion" - Forbes Asia 2010

Pruksa was 1 out of 200 companies awarded the "Best Under A Billion" award, which is given to companies in the Asia Pacific with excellent performance. Forbes Asia considered 12,930 companies, of which only 670 passed the minimum criterion, which includes growth (sales from US$500 million to US$1 billion) incomes, net profit, and future growth trends. Subsequently, only 200 outstanding companies were selected based on performance excellence. Only 9 companies in Thailand received this award.

"Exemplary Person in the Real Estate Development Sector"

Thongma Vijitpongpun, Pruksa Real Estate Pcl.'s Chairman of Executive Committee and Chief Executive Officer, was awarded Quality Person of The Year 2010, an award held to recognize and honor individuals who have succeeded in not only their work and personal life, but also devoted themselves to activities which benefit the society and the country.

Best CEO Award in the SAA Awards for Listed Companies 2010 - Securities Analyst Association

Thongma Vijitpongpun, Pruksa Real Estate Pcl.'s Chairman of Executive Committee and Chief Executive Officer, was awarded Quality "Best CEO Award" in the Real Estate and Construction Category for excellent performance. The SAA Awards Listed Companies 2010 is awarded to CEOs, CFOs and IRs of public companies listed in the Stock Exchange of Thailand with excellent performance and is selected by securities analysts and fund managers.

In June 2008, the Company was selected as one of the top 50 listed companies whose securities would be used in the SET 50 calculation. The selection was made by the Indices Working Group of the Stock Exchange of Thailand for use in the calculations of SET 50 and SET 100 indices in the second half of 2008 (1 July - 31 December).

The process started with identifying the top 200 securities with the largest daily average market capitalization in the pervious 12 months. The securities were then considered based on certain prescribed criteria. The stocks should be listed for not less than six months. They had to be actively traded, as measured by the turnover value on the main board in relation to the average turnover value per common stock on the whole market in the same month. Such conditions were considered along with other criteria, using the trading data of the period June 1, 2007 to May 31, 2008.

Other criteria included a minimum of 20% free float; not being securities subject to possible delisting; and not being securities subject to possible long-period suspension.

In December 2008, the Company received an Innovative Organizational Culture Award in the "Thailand Most Innovative Company Award 2008" presentation event, jointly organized by the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University and the Nation Multimedia Group Public Company Limited.

Selection of a Company to which the award would be given was based on the following criteria. Listed companies were first selected on the basis of their average Return on Invested Capital' ratios in the previous five years. Then a survey would be conducted to gather information from business people in related industries to identify the 10 most distinguished companies by considering information from various angles related to promotion of innovation and success derived from innovation of the companies. The final decision was made by independent qualified judges.

The selection of the securities for calculation of the indices and the award received reflected the Company's leadership in the property development industry. Preuksa has therefore enjoyed acceptance from customers, the media, investors, stakeholders, public and private agencies as well as the general public, as a stable organization systematically managed with transparency, enjoying outstanding operational results and financial strength, having modern and innovative construction technologies and placing importance on community and social responsibilities.