Image Town

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง และได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีเด่นประจักษ์ต่อสาธารณชน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จหลายรางวัล ดังนี้

ปี 2565

BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

รางวัล FINALIST ของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา REAL ESTATE & PROPERTY DEVELOPMENT จากงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Award 2022 ครั้งที่ 10 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ ข้อมูลโซเชียล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยม และใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการขับเคลื่อนองค์กรผ่านสื่อดิจิทัล โดยเข้าถึงและโดนใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022

จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท อาทิ ตัวเลขรายได้ อัตราการเติบโต ผลกำไร และมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดกรองสุดยอดองค์กรของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

PRODUCT IINOVATION AWARDS 2022

กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวของพฤกษา คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2565 จากความโดดเด่นของแนวคิดนวัตกรรม “ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” ที่ทำให้การดีไซน์บ้านสามารถตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ได้รอบด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

BCI ASIA TOP 10 DEVELOPERS AWARDS 2022

เป็นรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี โดยพิจารณาจากแนวคิด การออกแบบ รวมถึงแนวคิดของการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน จัดโดย BCI ASIA ศูนย์รายงานข้อมูลธุรกิจก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2022 พฤกษาได้รับรางวัลทั้งทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม รวม 3 โครงการ

Thailand Top Company Awards 2019

ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม

Best Brand Performance on Social Media (Real Estate)

ในงาน “Thailand Zocial Awards 2019" ครั้งที่ 7 จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึงร้อยละ 47 และมีจำนวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

BCI Top 10 Developer Awards 2019

จาก BCI ASIA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

 • โครงการพลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์
 • โครงการแชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ
 • โครงการเดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์

2018 Best Selling Project

ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • โครงการ “พลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1” โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง และยอดขาย

โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

จากกระทรวงพลังงาน

 • โครงการ The Tree สุขุมวิท 71 - เอกมัย
 • โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B
 • โครงการ The Tree ลาดพร้าว 15

Property Guru Thailand Property Awards 2019

 • โครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร” ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Mid End Condo Development” (มีความโดดเด่นในด้านทำเล ดีไซน์ พื้นที่ใช้สอย ความคุ้มค่า วัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับรวมถึง มีนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย) และ Highly Commended : Best Mid End Condo Interior Design (การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และความคุ้มค่าของโครงการ

Drive Award 2019 สาขา Property & Construction

จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า

อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว (Green Culture)” เป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยบริษัทฯ มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ, เทคโนโลยี Pruksa Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

CAC Change Agent Award

จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC เพื่อประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain นับเป็นภาพสะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Brand of the Year 2019 จากเวทีระดับโลก “World Branding Awards”

ในฐานะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่ การประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation) การวิจัยตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research) และการโหวตออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online) ซึ่งบริษัทฯ เป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยแบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ASA Real Estate Awards 2019

 • โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

รางวัล BCI Top 10 Developer Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

 • โครงการแชปเตอร์วัน บางโพ
 • โครงการพลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น

“International Arch of Europe Convention Award (IAE Award) ประเภท Diamond (สูงสุด)”

เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่ทุ่มเทและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อความเป็นเลิศ จัดโดยสถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ
ส่งเสริมและมุ่งเน้นด้านคุณภาพ โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

รางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับ “ดีมาก” จากกระทรวงพลังงาน

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ “โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง”
รับรางวัลนี้ จากเวที The Building Plan's Energy Conservation Awards จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดย “โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง” มีการใช้พลังงานโดยรวมลดลงกว่า 53% ออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน

ใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานโครงการ Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) สาขาคอนโดมิเนียมแบบสูงประเภทคุ้มค่ายอดเยี่ยม

 • โครงการพลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ
โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015

ใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 (สำหรับการก่อสร้างแนวสูง) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการรับรองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐาน BS OHSAS 18001 Version 2007

รางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2018

 • โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ สาทร รับรางวัลประเภท Best Luxury Condo Development
 • โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง รับรางวัล Best Affordable Condo Development

รางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ ในงาน Asia Pacific Property Award 2018-2019

 • โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ - ประดิพัทธ์ ได้รับรางวัล Residential High -Rise Development Thailand ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ในงาน International Property Awards 2018-2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง ได้รับรางวัล Development Marketing Thailand และ Best Development Marketing

รางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลกในงาน International Property Awards 2018-2019
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 • โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” เป็น Regional Winner ในรางวัล Best Development Marketing Asia Pacific จากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมภายในและภายนอก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ

รางวัล Thailand Tatler สาขา Best Residential Award จากนิตยสาร Thailand Tatler

 • เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2561” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส

ซึ่งมีโครงการของพฤกษาได้รับรางวัลถึง 3 โครงการ
ได้แก่ บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ โครงการ 2, ภัสสร สรงประภา และ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าน่าซื้อทั้งในด้านของทำเลที่เดินทางสะดวก การออกแบบฟังก์ชั่นใช้สอยต่างๆ ภายในบ้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และการเลือกใช้วัสดุตกแต่งคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า

รางวัล MAT Award 2018 ประเภท Bronze Award หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate)จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

จากสุดยอดแคมเปญการตลาด “พฤกษา ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” ที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก Brand Purpose ที่ถ่ายทอดลงไปลึกถึงวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ในการใส่ใจส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

รางวัล DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable Homes

ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน จากสถาบันที่ดูแล เรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ จากการนำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และนำพลังงานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

รางวัล “Drive Award 2018” สาขา Finance

ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน จากสถาบันที่ดูแล เรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ จากการนำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และนำพลังงานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

รางวัล “Drive Award 2018” สาขา Finance

จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ 2017 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดและ ผลการดำเนินงานอันโดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รางวัล Set Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ประเภทชมเชย

จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัล Sustainability Report Award 2017 ประเภท Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

ประกาศเกียรติคุณองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จาก The CAC Council

รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2560 (Environmental, Social and Governance : ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก สถาบันไทยพัฒน์

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) มีระดับผลคะแนนร้อยละ 100

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รับรองการเข้าร่วมโครงการจัดทำดัชนีเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร หรือ Corporate SDG Index

จาก สถาบันไทยพัฒน์

โล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

ให้กับ คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจที่นำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม”

ให้กับ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม จาก งาน INTV AWARD 2017

รางวัล Asia’s Most Promising Brands 2017

จาก World Consulting & Research Corporation่่่่่่ บริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการเรื่องแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

รางวัล International Star for Quality Award 2017 ประเภท Platinum

จาก Business Initiative Directions (B.I.D.)

รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ให้กับ โครงการ เออร์บาโน่ ราชวิถี, โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง และ โครงการ พลัมคอนโด รามคำแหง จาก BCI Media Group

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2560

ให้กับ โครงการ เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว-เสนา และ โครงการ บ้านพฤกษา ปู่เจ้า-สำโรง จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทบ้านต้นแบบทาวน์เฮาส์

ให้กับ โครงการ เดอะคอนเนค จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

รางวัล Smart Green Energy Award 2017

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum

ให้กับ บ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ จาก สถาบัน DGNB ประเทศเยอรมนี

ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) GRI 102-12

ประกาศนียบัตรรับรอง ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1

จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

AFEO Honorary Member Award

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้รับรางวัล AFEO Honorary Member Award จาก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้ทำคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมแก่สังคม และประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศฟิลิปปินส์

EIT-CSR Awards 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัลดีเด่น จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยพิจารณาจากผลงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประกอบด้วย ด้านการออกแบบและ การจัดการก่อสร้างอาคารสถานที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

Sustainability Report Award 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ในรูปแบบ รายงานความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

Investors’ Choice Awards 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Investors’ Choice Awards 2016 ในฐานะที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน ถึง 4 ปีซ้อน โดยรางวัลเกียรติยศนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน และถือเป็นการช่วยยกระดับ คะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Thailand Sustainability Investment 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังเป็นการ สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Certificate of ESG100 Company

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับ Certificate of ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ได้รับคัดเลือก ให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท ด้วยผลการดำเนินงาน ที่โดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

International Quality Crown Award 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งเดียว ในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล “International Quality Crown Awards 2016” ครั้งที่ 30 ประเภท Gold จาก Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้น ด้านคุณภาพและนวัตกรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โล่รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559”

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “โครงการ อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559” จากการพิจารณาตัดสิน โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้เป็นโครงการ อสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากที่สุดถึง 4 โครงการ คือ โครงการ พลัมคอน โด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9, ฟิวส์ จันทน์-สาทร และบ้านพฤกษา 74/3 (ศรีนครินทร์-เทพารักษ์)

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016” จาก BCI ASIA และ นิตยสาร FuturArc ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและ มีคุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือก 3 โครงการ ได้แก่ เดอะทรี ริโอ บางอ้อ สเตชั่น, เดอะทรี เอลิแกนซ์ ติวานนท์ และพลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2

Thailand Top Company Awards 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอด องค์กรสำหรับพนักงานแห่งปี (Thailand Top Company Awards 2016) ประเภท “Employee Of The Year Award” จากมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และนิตยสาร Business+ ที่คัดเลือกจากผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัท มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการให้ ความสำคัญกับพนักงาน ทั้งด้านสวัสดิการ การฝึกอบรม การเห็นคุณค่า ของพนักงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพ

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความ ปลอดภัย ระดับจังหวัด

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการ ต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด” จาก กองความปลอดภัย แรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Collective Action Against Corruption (CAC)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 39 บริษัท ที่ได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยความสมัครใจ (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม

ใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น”

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา ได้รับใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น” จากผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี ที่โรงงานฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Thailand Kaizen Award 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Golden Award จากผลงาน I-Inspection โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ และรางวัล Silver Award จากผลงาน Clamp ติดตั้งผนัง Precast ในการประกวด Thailand Kaizen Award 2016 จากสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

BEST HERO FACTOR

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็น “BEST HERO FACTOR” จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2016 ของนิตยสาร Monograph ที่จัดให้เป็น องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้าน CSR โดยมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

Editor’s Choice Awards 2016

โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Editor’s Choice Awards 2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี จากสื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ Think of Living โดยเป็น โครงการที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านทำเล การออกแบบโครงการ การจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และความคุ้มค่า

รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 1. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสภาพแวดล้อม แบบบ้าน CV56 The forest โครงการ DELIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
 2. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน DV56 The Arise โครงการ DELIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
 3. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Plus House

CEO ยอดเยี่ยม

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "CEO ยอดเยี่ยม" ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา จาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association - IAA) โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศ การนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ถูกต้องและครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED

เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุดในภูมิภาคเอเซียน รางวัลนี้จัดขึ้นโดย ASEAN CAPITAL MARKETS FORUM (ACMF) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Thailand Property Awards 2015

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศถึง 3 รางวัลจากงานไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ 2015 ได้แก่ รางวัล Best Luxury Condo Development (Bangkok) และรางวัล Best of the Best ประเภท Best Condo Development (Thailand) ให้กับโครงการ Ivy Ampio และรางวัล Best Affordable Condo Development (Bangkok) สำหรับโครงการ Chapter One : The Campus Kaset ซึ่งเป็นรางวัลที่มีความอิสระ ด้วยกระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็นกลางและโปร่งใส จัดโดยบริษัท เอ็นไซน์ มีเดีย จำกัด

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards 2015)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากงาน SET Awards 2015 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards 2015)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงาน SET Awards 2015 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (CEO Awards 2015)

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น จากงาน SET Awards 2015 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ รวมทั้งให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

Sustainability Report Award 2015

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ประเภทรางวัล Recognition เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญเรื่องการเขียนรายงานความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards 2014)

รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำ เนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในพิธีประกาศผลรางวัล "SET Awards 2014" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2014)

รางวัลดีเด่น ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในพิธีประกาศผลรางวัล"SET Awards 2014" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น (Sustainability Report Awards 2014)

รางวัลดีเด่น ที่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากงานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 จัดโดย CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รางวัล CSR Recognition 2014

รางวัลประเภททั่วไป ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานอื่นๆ และสาธารณชนทั่วไป ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัล International Property Awards 2014-2015

รางวัลชนะเลิศในสาขา "Marketing Development" จากงาน "International Property Awards" ที่จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับการพิจารณารางวัลจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ที่มอบให้โครงการ The Reserve เกษมสันต์ 3 ภายใต้แบรนด์ Stylish Residences เป็นโครงการที่มีแผนการตลาดที่โดดเด่นและครบวงจรทั้งการวาง Concept การออกแบบโครงการ ชื่อโครงการ และสื่อทางการตลาดต่างๆ ที่สะท้อนความเป็น Precious Homes For Generations To Come ออกมาได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบ

รางวัล Thailand Lean Award 2014

รางวัล Silver Award จากงาน Thailand Lean Award 2014 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการแบบ Lean ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญเปล่า อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้องค์กรมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ นับว่าเป็นรางวัลด้าน Operational Excellence ที่มีเกียรติสูงสุดของประเทศไทย และได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

โล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมอบให้กับสถานประกอบการที่นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้จนประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการฯ และมีผลการตรวจประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีจากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Best CEO Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล "Best CEO Awards" ให้แด่ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

Best Company Performance Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล "Best Company Performance Awards" เป็นรางวัลที่มอบให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 20,000-50,000 ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น" (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น" ด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจากงาน SET AWARD 2013 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

Sustainability Report Award 2013

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Sustainability Report Award 2013) ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่น และเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

CSRI Recognition 2013

พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล "CSRI Recognition 2013" ประเภททั่วไป จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการที่บริษัทฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2013 CSRI Recognition

Pruksa Real Estate Public Company Limited was bestowed the "2013 CSRI Recognition" under the general category for the Stock Exchange of Thailand as being a good model company for the determination to develop business undertaking with regards to social responsibility.

ASQ AWARD 2013

พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทของประเทศไทยรายแรกที่ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (ASQ World Conference on Quality and Improvement) โดยบริษัทฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้าง (Quality Improvement for Construction) ได้รับรางวัล "Silver-Level Award" ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการที่มีความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และ โครงการออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณค่า (Valuable Design for Residential Product) ได้รับรางวัล "Bronze-Level Award" นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล "โครงการที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคม" อีกด้วย

ความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีผลงานที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากคุณภาพบ้านที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013

พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล "BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013" จาก BCI Asia ในฐานะที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่โดดเด่น โดยในปี 2556 มีโครงการของบริษัทฯ ได้รับรางวัลมากถึง 13 โครงการ ได้แก่ พฤกษาวิลล์ 55 วงแหวน-รามอินทรา, เดอะคอนเนค แจ้งวัฒนะ, พฤกษาวิลล์ 52/2 รัษฎา-ลักกงษี (ภูเก็ต), พฤกษาวิลล์ 42 เทอดไท-กัลปพฤกษ์, พฤกษาวิลล์ 48 หลักสี่-ดอนเมือง, พฤกษาวิลล์ 54 พระราม 5, เดอะคอนเนค อัพ 3, เดอะแพลนท์ นวมินทร์, เดอะแพลนท์ รีสอร์ท พระราม 5-กาญจนาภิเษก, เดอะแพลนท์ พัฒนาการ, พาทิโอ พัฒนาการ, พลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 และ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 3พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล "BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013" จาก BCI Asia ในฐานะที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่โดดเด่น โดยในปี 2556 มีโครงการของบริษัทฯ ได้รับรางวัลมากถึง 13 โครงการ ได้แก่ พฤกษาวิลล์ 55 วงแหวน-รามอินทรา, เดอะคอนเนค แจ้งวัฒนะ, พฤกษาวิลล์ 52/2 รัษฎา-ลักกงษี (ภูเก็ต), พฤกษาวิลล์ 42 เทอดไท-กัลปพฤกษ์, พฤกษาวิลล์ 48 หลักสี่-ดอนเมือง, พฤกษาวิลล์ 54 พระราม 5, เดอะคอนเนค อัพ 3, เดอะแพลนท์ นวมินทร์, เดอะแพลนท์ รีสอร์ท พระราม 5-กาญจนาภิเษก, เดอะแพลนท์ พัฒนาการ, พาทิโอ พัฒนาการ, พลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 และ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 3

รางวัล "สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ประจำปี 2555"

รายการจอมยุทธการตลาด คลื่นข่าวอันดับ 1 สถานีวิทยุ News Network ( FM 100.5 MHz) มอบรางวัล "สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ประจำปี 2555" ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีแนวคิดการตลาดยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง โดย พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเดียว ที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556"

พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมี 3 โครงการ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โครงการพฤกษาวิลเลจ Scenery รังสิต คลอง 2 โครงการพฤกษาวิลล์ 31 สายไหม และโครงการบ้านพฤกษา 52/1 พหลโยธิน-นวนคร

ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

พฤกษา เรียลเอสเตท เข้ารับประทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในปี 2556 นับเป็นลำดับที่ 8

รางวัล "Asian CSR Award 2012"

Pruksa Prestigious awards

รางวัล Asian CSR Awards 2012 จัดโดย Asian Institute of Management Corporate Responsibility Award (IACRA) เป็นการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัล ให้เป็นเกียรติยศและเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ดี โดยพฤกษา เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2555 โดยชนะเลิศในด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิของผู้บริโภค (Product Responsibility & Consumer Rights) ในฐานะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเคารพต่อสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012

Pruksa Prestigious awards

รางวัล BCI Asia Awards 2012 เป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยบริษัทฯ ได้ รับรางวัล "BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012" เนื่องจากมีผลงานการออกแบบที่โดดเด่น และมีการนำนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัย เข้ามาเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการก่อสร้างบ้านให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

รางวัล 2012 International Team Excellence Award Finalist

Pruksa Prestigious awards

Pruksa Real Estate Manufacturing (REM) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพบ้านและการก่อสร้างของบริษัทฯ ที่พัฒนาระบบบริหารการผลิตบ้านคุณภาพตามแนวคิดอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่องได้รับ รางวัล "2012 International Team Excellence Award Finalist" และรางวัล Attendee Choice Award ในหัวข้อ Organizational Impact จาก ASQ ในงาน World Conference on Quality and Improvement ที่เมือง Anaheim รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง REM นี้ถือเป็นครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่นำวิธีการนี้มาใช้ และทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับโลกนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เพราะพฤกษา เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก ครั้งนี้

"โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2555"

Pruksa Prestigious awards

บริษัทฯ ได้รับมอบโล่รางวัล "โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2555" จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่น 2 โครงการคือ โครงการ เดอะ แพลนท์ พัฒนาการ 38 และ โครงการ พฤกษาวิลล์ 42 เทอดไท

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2555

Pruksa Prestigious awards

บริษัทฯ ได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2555 จาก นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องซื่อสัตย์ มีการเสียภาษีเฉลี่ยปีละ 1,000 กว่าล้านบาท.

พฤกษาคล้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2011 - South East Asia

Pruksa Prestigious awards

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2011 - South East Asia (AREA-SEA)" ประเภท "Investment in People Award" จาก Enterprise Asia

การมอบรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2011 - South East Asia จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปี 2554 นี้ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน CSR โดดเด่น จาก 11 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีเพียง 25 บริษัทของประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยพฤกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ประเภท "Investment in People Award" จากโครงการ "Yes, We Care" ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชร สังคม และผู้ถือหุ้น และถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว

พฤกษา รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2011

Pruksa Prestigious awards

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (คนซ้ายมือ) เข้ารับรางวัล "BCI Asia Top 10 Developers Awards 2011" จากบริษัท บีซีไอ เอชีย คอนสตรัคชั่น จำกัด และ FutureArc Journal โดยมี Mr.Michael Wallin GM Manager - BCI Asia เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในงาน BCI Asia Awards 2011

พิธีมอบรางวัล BCI Asia Awards 2011 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2005 โดยมีการมอบรางวัลนี้ในหลายประเทศของภูมิภาคเอชีย อาทิ อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเสเซีย เวียดนาม และประเทศไทย สำหรับรางวัลประเภท Top 10 Developers Awards 2011 เพิ่งมีการมอบเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยพฤกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัล "Best Executive in Thailand" จากนิตยสาร ASIAMONEY

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลดังกล่าว รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ กลยุทธ์การบริหารงาน วิสัยทัศน์ การบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการและบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยทำการสำรวจความคิดเห็น (Poll) จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้จัดการกองทุนต่างๆ ในประเทศไทย

รางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี "โครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ." ประจำปี 2552-2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์พิจารณาในด้านผลงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งพฤกษา ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับรางวัลในครั้งแรกเมื่อปี 2549-2550

รางวัล "Best Under A Billion" จากนิตยสารฟอร์บ เอเชีย (Forbes Asia) ประจำปี 2553

พฤกษา เป็น 1 ใน 200 บริษัท ที่ได้รับรางวัล "Best Under A Billion" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยทางนิตยสารฟอร์บ เอเชีย ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทในภูมิภาคเอเชียจำนวน 12,930 บริษัท ซึ่งมีเพียง 670 ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา คือ การพิจารณาอัตราการเติบโตของยอดขาย (ยอดขายอยู่ที่ 5-1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (US$) ) รายได้ กำไรสุทธิ และแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต จากนั้นจึงทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 200 บริษัทดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 9 บริษัทในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัลประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010" (Quality Persons of The Year 2010) จาก มูลนิธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010" (Quality Person of The Year 2010)

ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและ ยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้านต่างๆ

รางวัล Best CEO Award ในงานประกาศรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2010 จาก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล "Best CEO Award"

ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ซึ่งพิธีประกาศรางวัล SAA Awards Listed Companies 2010 เป็นการมอบรางวัลให้กับ CEO, CFO และ IR ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและได้รับการคัดเลือกจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน

ในเดือน มิถุนายน 2551, บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 จากการพิจารณาของคณะทํางานด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อนำมาคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2551)

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกนั้น ต้องเป็นหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลัก (SET's main market) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันสูงสุด 200 อันดับแรก โดยเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสม่ำเสมอ โดยมีมูลค่าการซื้อขายจากตลาดหลักสูงกว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน ซึ่งกรณีของบริษัทฯ ใช้มูลค่าการซื้อขายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 2551

และเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่า 20% โดยไม่เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งไม่เป็นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่จะถูกพักการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน

ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรมประจำปี 2551 (Thailand's Most Innovative Company Awards 2008) ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กล่าวคือ พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินลงทุน 5 ปีย้อนหลัง จากนั้นทำการสำรวจความคิดเห็นและข้อมูลจากนักธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกบริษัทดีเด่น 10 บริษัทที่สร้างความแตกต่างได้ในหลายๆ มุมมอง อันจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม ซึ่งจะตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ

จากการเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกในการใช้คำนวณดัชนี SET50 และการได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ จากลูกค้า สื่อมวลชน นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สาธารณะชนและองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสาธารณะชนทั่วไป ในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยใช้เทคโนโลยีการบริหารงานก่อสร้างที่ทันสมัย ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม