โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2566

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค บิซทาวน์ @ รังสิต อเวนิว TH 64 314 มิ.ย. 66
2 เดอะ แพลท์ ซิตี้ (ดอนเมือง-พหลโยธิน 2) TH 31 266 มิ.ย. 66
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ 95 580
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร รังสิต อเวนิว SDH 147 1,068 มิ.ย. 66
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ 147 1,068
คอนโดมิเนียม (CONDO)
1 เดอะไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน Condo 349 1,442 มิ.ย. 66
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ 349 1,442
รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2566: 4 โครงการ 591 3,090  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว TH 87 207 ม.ค. 66
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ 87 207
บ้านเดี่ยว (SDH)
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 0 โครงการ - 0
คอนโดมิเนียม (CONDO)
1 แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา Condo 631 1,551 ก.พ. 66
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ 631 1,551  
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2566: 2 โครงการ 718 1,758