โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2567

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 0 โครงการ - 0
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะ ปาล์ม บางนา-วงแหวน 2 SDH 84 1,975 ม.ค. 67
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ 84 1,975
คอนโดมิเนียม (CONDO)
รวมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 0 โครงการ - 0
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2567: 1 โครงการ 84 1,975