โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2565

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 169 บางนา-ศรีนครินทร์ TH 496 1,286 เม.ย 65
2 บ้านพฤกษา 124/2 รังสิต-คลองสี่ TH 393 588 พ.ค. 65
3 บ้านพฤกษา 162 บางนา-ศรีวารี TH 443 939 พ.ค. 65
4 บ้านพฤกษา 114E เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ TH 7 20 มิ.ย. 65
5 บ้านพฤกษา 114X บิซทาวน์ เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ TH 11 51 มิ.ย. 65
6 พฤกษาวิลล์ 105/4 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2 TH 2 7 มิ.ย. 65
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ 1,352 2,890
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร จตุโชติ-ทางด่วนรามอินทรา SDH 216 597 มิ.ย. 65
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ 216 597  
รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2565 : 7 โครงการ 1,568 3,487  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2565

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษาวิลล์ 105/2 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) TH 3 9 ก.พ. 65
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ 3 9