โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2563

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 TH 388 1,155 พ.ย.-63
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ 388 1,155
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร ดอนเมือง – ธูปะเตมีย์ SDH 212 1,034 ธ.ค.-63
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ 212 1,034
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ - 0
รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2563: 2 โครงการ 600 2,189

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2563

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 TH 451 1,542 ก.ย.-63
2 บ้านพฤกษา (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) TH 457 984 ก.ย.-63
3 เดอะ คอนเนค (บางนา-ศรีวารี) TH 481 1,497 ก.ย.-63
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ 1,389 4,023
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร ดอนเมือง – ธูปะเตมีย์ SDH 246 1,455 ส.ค.-63
2 เดอะ ปาล์ม (แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์) SDH 172 1,718 ก.ย.-63
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ 418 3,173
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 พลัม คอนโด สุขุมวิท 97.1 CD 425 1,098 ก.ค.-63
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ 425 1,098
รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2563: 6 โครงการ 2,232 8,294

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2563

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 95C TH 8 30 ก.พ.-63
2 เดอะ คอนเนค (รามอินทรา กม.8) TH 377 1,197 ก.พ.-63
3 บ้านพฤกษา 154 (รังสิต-คลอง5) TH 355 700 มี.ค.-63
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ 740 1,926
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะ ทรี สุขุมวิท - พระราม 4 CD 409 1,898 ม.ค.-63
2 เดอะ ทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์ CD 254 1,353 ม.ค.-63
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ 663 3,251
รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2563: 5 โครงการ 1,403 5,177