บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

T. +66-2-080-1739

F. +66-2-080-1700

อีเมล: ir@pruksa.com

ติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: +66-2-080-1739 ต่อ 49114