โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2565

No. ชื่อโครงการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษาวิลล์ 105/2 (รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ 2) TH 3 9 ก.พ. 65
รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ 3 9