ยอดขายรายปี
รายได้รายปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาสจากการขายอสังหาริมทรัพย์
1Q 2566 2Q 2566 3Q 2566 4Q 2566 2566
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 932 2,315 944 2,448 827 2,036 780 1,972 3,483 8,771 47%
บ้านเดี่ยว 209 1,158 258 1,319 271 1,603 186 965 924 5,046 27%
คอนโดมิเนียม 453 992 240 883 588 1,486 506 1,361 1,787 4,723 26%
รวม 1,594 4,466 1,442 4,650 1,686 5,125 1,472 4,299 6,194 18,540 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 819 2,045 958 2,399 856 2,137 899 2,351 3,532 8,932 40%
บ้านเดี่ยว 225 1,199 272 1,443 294 1,612 302 1,715 1,093 5,969 27%
คอนโดมิเนียม 483 2,759 382 1,733 347 1,527 311 1,305 1,523 7,325 33%
ขายที่ดิน N/A 26 N/A 75 N/A 30 N/A 0 N/A 131 1%
รวม 1,527 6,030 1,612 5,650 1,497 5,306 1,512 5,371 6,148 22,357 100%