ยอดขายรายปี
รายได้รายปี
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาส
1Q 2565 2Q 2565 3Q 2565 4Q 2565 2565
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 1,070 2,801 1,070 2,801 52%
บ้านเดี่ยว 310 1,706 310 1,706 32%
คอนโดมิเนียม 423 838 423 838 16%
รวม 1,803 5,344 - 0 - 0 - 0 1,803 5,344 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 984 2,461 984 2,461 43%
บ้านเดี่ยว 218 1,143 218 1,143 20%
คอนโดมิเนียม 486 1,432 486 1,432 25%
อื่นๆ 0 643 0 643 11%
รวม 1,688 5,679 - 0 - 0 - 0 1,688 5,679 100%