ยอดขายรายปี
รายได้รายปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาสจากการขายอสังหาริมทรัพย์
1Q 2567 2Q 2567 3Q 2567 4Q 2567 2567
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 485 1,234 485 1,234 37%
บ้านเดี่ยว 214 1,342 214 1,342 40%
คอนโดมิเนียม 251 797 251 797 24%
รวม 950 3,374 950 3,374 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 540 1,402 540 1,402 40%
บ้านเดี่ยว 203 1,104 203 1,104 32%
คอนโดมิเนียม 209 900 209 900 26%
ขายที่ดิน N/A 69 N/A 69 2%
รวม 952 3,475 952 3,475 100%