ยอดขายรายปี
รายได้รายปีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาสจากการขายอสังหาริมทรัพย์
1Q 2566 2Q 2566 3Q 2566 4Q 2566 2566
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 932 2,315 944 2,448 0 0 0 0 1,876 4,763 52%
บ้านเดี่ยว 209 1,158 258 1,319 0 0 0 0 467 2,477 27%
คอนโดมิเนียม 453 992 240 883 0 0 0 0 693 1,876 21%
รวม 1,594 4,466 1,442 4,650 0 0 0 0 3,036 9,116 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 819 2,045 958 2,399 0 0 0 0 1,777 4,444 35%
บ้านเดี่ยว 225 1,199 272 1,443 0 0 0 0 497 2,643 21%
คอนโดมิเนียม 483 2,759 382 1,733 0 0 0 0 865 4,492 36%
ขายที่ดิน N/A 26 N/A 75 0 0 0 0 0 101 1%
รวม 1,527 6,030 1,612 5,650 0 0 0 0 3,139 11,680 100%